3η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση και του τρίτου έτους λειτουργίας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, η 3η Τελετή Αποφοίτησης των σπουδαστών της.  Στη φετινή εκδήλωση, εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ. Αλέξανδρο Κίκιζα, ομιλητές ήταν ο Δρ. Νικόλαος Δαναλάτος, Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας Φ.Π.Α.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο γεωπόνος-μελετητής κ. Ιωάννης Περουλάκης.

Στο σύνολο των 3 ετών λειτουργίας της, έχουν αποφοιτήσει από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ 120 νέοι αγρότες οι οποίοι έχουν εμπλουτίσει  τις γνώσεις τους μεταξύ άλλων και με τις ορθές πρακτικές καλλιέργειας του σκληρού σιταριού, την ενδεδειγμένη χρήση λιπασμάτων και μηχανημάτων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη σωστή κοστολόγηση.

Κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησαν 17 αγρότες σπουδαστές εκ των οποίων ο κ. Ανδρέας Κουτούγιας κέρδισε την φετινή χορηγούμενη υποτροφία από τη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός υπότροφος θα φοιτήσει στο νέο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με σπουδές διάρκειας δυο ετών.