ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Συνδυαστικά με την τεχνική γνώση και τις σχετικές δεξιότητες ανά ρόλο, αναζητούμε σε κάθε υποψήφιο συνάδελφο την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας μας.
Η διαδικασία επιλογής διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε θέση εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης, όπως προσωπικές συνεντεύξεις, τεστ ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ψυχομετρικά εργαλεία, case studies κ.λπ.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποια νέα θέση εργασίας, μπορείτε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο HR@kikizas.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ