ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΡΟΙ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.melissa-kikizas.com (η «Ιστοσελίδα»). Σκοπός της Ιστοσελίδας αυτής είναι αποκλειστικά η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα κάτω από την διακριτική επωνυμία «Melissa» της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και των λοιπών εταιρειών του ομίλου Μέλισσα (o «Όμιλος»). Επίσης στην Ιστοσελίδα αυτή δυνητικά μπορούν να εγγράφονται οι επισκέπτες και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να αιτούνται την λήψη διαφημιστικών emails και newsletters και να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια σε σχέση με τα ως άνω προϊόντα. Σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν πωλούνται και δεν προσφέρονται προς πώληση προϊόντα Melissa ή άλλα προϊόντα του Ομίλου.

Η παρούσα ιστοσελίδα σας προσφέρεται υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από μέρους σας, χωρίς οιαδήποτε τροποποίηση, των παρόντων Όρων Χρήσης (οι «’Οροι»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή του Όρους αυτούς. Εάν δεν αποδέχεσθε όλους ή μέρος των Όρων Χρήσης, δεν επιτρέπεται η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να επιστρέφετε περιοδικά στους Όρους Χρήσης ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών. Διατηρούμε δικαίωμα να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε κατά την κρίση μας τους παρόντες Όρους, χωρίς να απαιτείται να σας ενημερώνουμε ή να σας προειδοποιούμε σχετικά. Η χρήση της Ιστοσελίδας αυτής σημαίνει ότι αποδέχεσθε τους αναθεωρημένους ή τροποποιημένους Όρους.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναδιανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Για να ζητήσετε την σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

1.       Βίωνος 1, 104 43 Αθήνα
2.       Τηλ.:+30 210 5190100
3.       Fax: +30 210 5190241
4.       e-mail: melissa@kikizas.gr

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για την χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Παρόντες Όρους Χρήσης. Η Ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται όμως να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν υπό την ευθύνη και ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ή εμπόρους/πωλητές. Οι τρίτοι αυτοί ενδέχεται να χρεώνουν κάποιο τέλος για την χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή την παροχή υπηρεσιών ή την διάθεση προϊόντων. Παρακαλείσθε να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα κρίνετε αναγκαία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτο, προκειμένου να εξακριβώσετε εάν θα προκύψει κάποια χρέωση. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από ιστοτόπους τρίτων.


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μηνυμάτων, δεδομένων, κειμένων, μουσικής, ήχων, πληροφοριών, γραφικών, βίντεο, εικόνων, λογισμικού, κωδικών ή άλλου υλικού, καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας, ανήκει στην εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αποδέχεσθε να μην αντιγράψετε, τροποποιήσετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, και να μην πωλήσετε, μεταβιβάσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν λαμβάνονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας αυτής.


Επιπλέον αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό. Αποδέχεσθε ότι δεν θα παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες της Ιστοσελίδας αυτής χρησιμοποιώντας ρομπότ, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε ανάλογη χειροκίνητη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγγραφη άδειά μας. Δεσμεύεστε να μην παραβιάζετε τυχόν περιορισμούς που θέτουμε σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ της παρούσας Ιστοσελίδας και να μην παρακάμπτετε ή καταστρατηγείτε άλλα μέτρα που τυχόν λαμβάνονται για την πρόληψη παραβιάσεων ή τυχόν περιορισμό της πρόσβασης σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Δεσμεύεστε να μην προβαίνετε σε ενέργειες που μπορεί να συνεπάγονται αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο για την υποδομή μας. Δεσμεύεσθε να μην θέτετε deep-links σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγγραφη άδειά μας και να μην εμφανίζετε σε «πλαίσιο» (frame) ή ως «καθρέπτη» (mirror) ή ενσωματώνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Δεσμεύεσθε ότι δεν θα επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργασθείτε, να κάνετε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη ανάπτυξη σε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο σε σχέση με αυτήν την Ιστοσελίδα.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει φόρουμ συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, υπηρεσίες υποβολής κριτικών ή άλλα φόρουμ στα οποία θα μπορείτε να υποβάλλετε τα σχόλιά σας ή αξιολογήσεις προϊόντων ή άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα (οι «Διαδραστικές Περιοχές»). Στην περίπτωση που η Ιστοσελίδα αυτή παρέχει υπηρεσίες Διαδραστικών Περιοχών, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των περιοχών αυτών.
Με την χρήση οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής συμφωνείτε ρητά να μην αναρτήσετε, ανεβάσετε, μεταδόσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε ή άλλως δημοσιεύσετε μέσω της Ιστοσελίδας ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα:

α) οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ( το «Περιεχόμενο») που είναι ψευδές, παράνομο, παραπλανητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, υβριστικό, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα τρίτων ή είναι με άλλο τρόπο παράνομο ή αμφισβητήσιμο

β) περιεχόμενο που μπορεί να συνιστά, ενθαρρύνει, προωθεί ή παρέχει οδηγίες για την διεξαγωγή παράνομης δραστηριότητας, αποτελεί ποινικό αδίκημα, αποτελεί βάση για αναζήτηση αστικής ευθύνης ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου

γ) περιεχόμενο που παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ιών υπολογιστών

δ) περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου

ε) περιεχόμενο που προωθεί παράνομη ή άνευ αδείας αντιγραφή έργου που προστατεύεται με πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμων σε αυτά, της παροχής πληροφοριών για την παράκαμψη προεγκαταστημένων συσκευών προστασίας από την αντιγραφή και η παροχή μουσικής που έχει αποκτηθεί με πειρατεία ή η παροχή συνδέσεων σε πειρατικά μουσικά αρχεία

στ) περιεχόμενο με το οποίο κάποιος αντιποιείται την ταυτότητα τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή με άλλο τρόπο παρουσιάζει ψευδώς σχέση με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου

ζ) μη ζητηθείσες διαφημίσεις, μαζική αλληλογραφία (spamming), μετάδοση “junk mail”, αλυσιδωτών μηνυμάτων (chain letters), διαφήμισης, διαγωνισμών, κληρώσεων ή συστημάτων πυραμίδων

η) ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμών πιστωτικών καρτών

θ) περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή πρόσβασης μέσω κωδικού ή κρυφές σελίδες (hidden pages) ή εικόνες (hidden images) (εκείνες που δεν συνδέονται με ή από άλλη προσβάσιμη σελίδα)

ι) ιούς, κατεστραμμένα δεδομένα (corrupted data) ή άλλα επιβλαβή ή καταστρεπτικά αρχεία ια) συνδέσμους σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας είτε περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από την χρήση των Διαδραστικών Περιοχών ή της Ιστοσελίδας ή ενδέχεται να εκθέτει τον Όμιλο σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ευθύνη οποιασδήποτε μορφής.


Ο Όμιλος δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία από την ως άνω ανάρτηση ή αποθήκευση ή μεταφόρτωση και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα, βλάβη της φήμης, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, παραπλανητικές δηλώσεις ή εξύβριση από το Περιεχόμενο. Αν και ο Όμιλος δεν έχει καμία υποχρέωση να εξετάζει, να επεξεργάζεται ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή διανέμεται μέσω οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει, να εξετάζει ή να επεξεργάζεται χωρίς προειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή αποθηκεύεται στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, και αποτελεί δική σας ευθύνη μόνο η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου που αναρτάτε ή αποθηκεύετε στην Ιστοσελίδα με δικό σας μόνο κόστος και έξοδα.


Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών Περιοχών ή άλλων τμημάτων της Ιστοσελίδας που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω παραβαίνει τους Όρους της παρούσας Ιστοσελίδας και μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την διακοπή ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Διαδραστικές Περιοχές και/ή την Ιστοσελίδα. Ο Όμιλος μπορεί να διαθέτει στις αρμόδιες αρχές δεδομένα κίνησης ή θέσης φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τις επιταγές των διατάξεων του νόμου 3917/2011 και της λοιπής εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Μπορεί επίσης να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών χρήστη Διαδραστικών Περιοχών, διεύθυνσης email, διεύθυνσης IP και πληροφοριών για την κυκλοφορία, το ιστορικό χρήσης και το αναρτηθέν Περιεχόμενο, σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων και εισαγγελικών εντολών ή εντολών άλλων αρμόδιων αρχών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία που τυχόν προέρχονται από τους εξυπηρετητές της (servers) ή emails που στέλνονται από τις εταιρείες του Ομίλου, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι εταιρείες του Ομίλου δεν θα έχουν καμία ευθύνη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια εισοδήματος, κερδών, καλής πίστης, δεδομένων ή συμβάσεων ή οιαδήποτε ζημία που προέρχεται ή συνδέεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο με διακοπή λειτουργίας που προέρχεται ή συνδέεται με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα αυτή, με την εμφάνιση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή την καθυστέρηση ή την αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή χρήσης της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο που περιέχεται σε ιστοσελίδες τρίτων, που συνδέονται με την Ιστοσελίδα αυτή μέσω συνδέσμων (links) οποιουδήποτε είδους. Οι παρόντες Όροι και η ως άνω απαλλαγή από την ευθύνη δεν επηρεάζουν τη εφαρμογή αντίθετων διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

Αποζημίωση
Δεσμεύσθε ότι θα υπερασπίζεσθε και θα αποζημιώνετε τις εταιρείες του Ομίλου και οιονδήποτε εκ των εκπροσώπων, Διευθυντών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων τους από και για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, πρόστιμο, ποινή ή άλλα έξοδα οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών λογιστών και δικηγόρων, που εγείρονται από τρίτους ως αποτέλεσμα της παράβασης από μέρους σας των παρόντων Όρων ή της παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή της προσβολής των δικαιωμάτων τρίτου ή της χρήσης από μέρους σας της Ιστοσελίδας αυτής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό την ευθύνη άλλων παρόχων πλην του Oμίλου. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την αναφορά σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες αυτές και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενά τους ή για το απόρρητο ή τις πρακτικές των ιστοσελίδων αυτών. Περαιτέρω είναι δική σας ευθύνη η λήψη προφυλάξεων ώστε να εξασφαλίζετε ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι που επιλέγετε ή λογισμικό που μεταφορτώνετε (είτε από την Ιστοσελίδα αυτή είτε από άλλους ιστοχώρους) είναι απαλλαγμένα από στοιχεία όπως ιούς, worms, trojan horses, ή ελαττωματικά στοιχεία. Η ύπαρξη συνδέσμων (links) προς ιστοσελίδες τρίτων δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ούτε ότι έχουμε κάποια σχέση με τους διαχειριστές των ιστοσελίδων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητηθεί από ιστοσελίδα τρίτου να συνδέσετε το προφίλ σας που έχετε εγγράψει στην παρούσα Ιστοσελίδα με το προφίλ σε ιστοχώρο τρίτου. Η σχετική επιλογή σας είναι εντελώς προαιρετική και η απόφασή σας να επιτρέψετε την σύνδεση των πληροφοριών αυτών μπορεί να ανακληθεί (στην ιστοσελίδα του τρίτου) οποτεδήποτε.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Οποιοδήποτε λογισμικό είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση από την Ιστοσελίδα του Ομίλου (το «Λογισμικό») είναι είτε πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου είτε λογισμικό που ανήκει σε τρίτους, όπως αυτοί θα αναφέρονται στην οικεία θέση.
Η χρήση του λογισμικού αυτού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό («Σύμβαση άδειας χρήσης»). Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει Σύμβαση άδειας χρήσης εάν δεν αποδεχθείτε πρώτα τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης. Για κάθε Λογισμικό που διατίθεται προς μεταφόρτωση στην Ιστοσελίδα αυτή και δεν συνοδεύεται από Σύμβαση άδειας χρήσης, παρέχουμε με το παρόν προς τον χρήστη περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβαστή άδεια χρήσης του Λογισμικού ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα αυτή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για κανέναν άλλο σκοπό. Λάβετε υπόψη ότι κάθε Λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας και κάθε κώδικα HTML, XML και JAVA, που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή, ανήκει στην ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητώς, και μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας αυτής είναι πνευματική Ιδιοκτησία της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται για περιεχόμενο ιστοσελίδων που λειτουργούν από τρίτους παρόχους, πλην εταιρειών του Ομίλου. Η λέξη «Melissa», το λογότυπο «Melissa» και όλα τα λοιπά ονόματα προϊόντων της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι καταχωρημένα σήματα εταιρειών του Ομίλου και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή παραποίησης ή άλλως να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή του κατά περίπτωση δικαούχου του σήματος.

Επιπροσθέτως, η συνολική εντύπωση της Ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων όλων των επικεφαλίδων, σελίδων, γραφικών, εικονιδίων και κειμένων, είναι πνευματική ιδιοκτησία και διακριτικό γνώρισμα του Ομίλου και δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αποτελέσει αντικείμενο απομίμησης ή παραποίησης ή άλλως να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Όλα τα λοιπά σήματα, καταχωρημένα σήματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες ή λογότυπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. Αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διακριτικό τίτλο, επωνυμία, σήμα ή διακριτικό γνώρισμα τρίτου, δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή προώθηση, υποστήριξη, διαφήμιση, στήριξη, χορηγία ή άλλη συνεργασία της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε σχέση με τα ως άνω.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

‘Οταν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα συλλέγονται αυτομάτως κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως στοιχεία επίσκεψης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ, λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο και ιστοσελίδας αναφοράς. Η αυτόματη και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τον τρόπο αυτό δεν φυλάσσονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για την μετάδοση και για την διαχείριση της κίνησης, ενώ κατά την διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης διατηρούνται οι εγγυήσεις του απορρήτου.
Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ως μέλος της Ιστοσελίδας μας, είτε για να λαμβάνετε Newsletters είτε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή για άλλους λόγους, μας παρέχετε το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε για το άτομό σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email), του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Μπορεί επιπλέον να σας ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά κυρίως με τις αγοραστικές σας προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντά σας, προκειμένου να μπορούμε προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των διαγωνισμών ή των Newsletters και της Ιστοσελίδας εν γένει στα ενδιαφέροντά σας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη εγγραφή και την διαχείριση του λογαριασμού σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα «Melissa» καθώς και λοιπά προϊόντα της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, τα Newsletters και την συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς που έχετε επιλέξει, για την απάντηση σε ερωτήσεις και σε σχόλιά σας, για να σας ειδοποιούμε σχετικά με ειδικές προσφορές ή τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για την εκτέλεση των Όρων χρήσης και εν γένει για την βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.
Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, όπως υπηρεσίες κοινωνικών μέσων, μέσω της Ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να μας διατίθενται μέσω αυτών των υπηρεσιών.


Ενδέχεται μελλοντικά να έχετε την ευκαιρία να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας τρίτων μέσω της Ιστοσελίδας μας. Οφείλετε να λάβετε την συγκατάθεση των τρίτων προσώπων πριν παράσχετε στην ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες άλλων προσώπων. Εάν έχετε εγγραφεί ως μέλος της Ιστοσελίδας αυτής, μπορείτε οποτεδήποτε να προσθέτετε ή να ενημερώνετε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει και να κλείνετε τον λογαριασμό σας οποτεδήποτε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην μας παράσχετε κάποια πληροφορία. Εντούτοις, εάν παραλείψετε να μας παράσχετε κάποιο από τα προαπαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα μας.

Εάν είστε εγγεγραμμένο μέλος μας, θα σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέγετε, σε οποιοδήποτε από τα emails που σας στέλνουμε, να μην λαμβάνετε εφεξής διαφημιστικά μηνύματα από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εντούτοις θα διατηρούμε σε αυτήν την περίπτωση το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε μηνύματα διοικητικής φύσεως ή πληροφοριακού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον λογαριασμό μέλους σας ή τυχόν συμμετοχή σε διαγωνισμό που διοργανώνεται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που μπορεί να αποθηκευθούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εφόσον το επιτρέπει το πρόγραμμα πλοήγησης που διαθέτετε. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies από την Ιστοσελίδα αυτή με σκοπό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να ανατρέχουμε σε τυχόν προτιμήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της Ιστοσελίδας μας. Επίσης η χρήση των cookies θα μας βοηθήσει να μετράμε και να ερευνούμε την αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας μας, ώστε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο και τη γενική εντύπωση της Ιστοσελίδας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Η επιλογή «Βοήθεια» της γραμμής εργαλείων των περισσοτέρων προγραμμάτων πλοήγησης μπορούν να σας ενημερώνουν για το πώς μπορείτε να εμποδίζετε το πρόγραμμα πλοήγησης από το να αποδέχεται νέα cookies, πώς να ενημερώνεσθε από το πρόγραμμα πλοήγησής σας όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie ή πώς να απενεργοποιείτε τα μη απαραίτητα είδη cookies. Λάβετε υπόψη ότι εάν αρνηθείτε να δέχεσθε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιες από τις δυνατότητες που παρέχει η παρούσα Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα αυτή μπορεί περαιτέρω να χρησιμοποιεί Web beacons (επίσης γνωστά ως pixel tags ή Web bugs), που είναι πολύ μικρά γραφικά με έναν μοναδικό κώδικα αναγνώρισης, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies, και τοποθετούνται στον κώδικα μιας ιστοσελίδας. Τα Web beacons μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενημερωθούμε για τον τρόπο κυκλοφορίας των επισκεπτών της Ιστοσελίδας από την μία σελίδα στην άλλη εντός των ιστοσελίδων μας, να αντιλαμβανόμαστε εάν έχετε μεταβεί στην Ιστοσελίδα από online διαφήμιση που εμφανίζεται σε άλλη ιστοσελίδα και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της Ιστοσελίδας. Επίσης μπορούμε να επιτρέπουμε στους παρόχους μας υπηρεσιών διαδικτύου να χρησιμοποιούν Web beacons ώστε να μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε ποια emails έχουν ανοιχθεί από τους παραλήπτες, καθώς και να καταγράφουμε τις ενέργειες που γίνονται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να συλλέγουν στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας, ούτε μοιραζόμαστε με τρίτους προσωπικά σας στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει.
Εάν υφίστανται σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες, δεν εφαρμόζεται ο παρών Όρος περί προστασίας του απορρήτου στις εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες των τρίτων. Συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που περιέχονται σις ιστοσελίδες των τρίτων ώστε να λαμβάνετε γνώση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες αυτές σχετικά με την συλλογή, την χρήση, επεξεργασία και την γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών. Αν και κανένας πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών σας, σας δηλώνουμε ότι εφαρμόζουμε κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών που μας παρέχετε. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση όταν μεταδίδουμε προσωπικές πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας και θέτουμε τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που σκοπό έχουν να παρεμποδίζουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μπορεί να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους κατά την διακριτική μας ευχέρεια, όταν το κρίνει αναγκαίο και εύλογο, για νομικούς, γενικούς ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στην φύση ή στην διάταξη χώρου της Ιστοσελίδας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Ο Όμιλος μπορεί να αλλάζει, να αναστέλλει ή να διακόπτει οποιοδήποτε τμήμα των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιουδήποτε στοιχείου, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου, πλην όσων απαιτούνται από τον νόμο. Ο Όμιλος μπορεί επίσης να θέτει όρια σε κάποια στοιχεία ή υπηρεσίες ή να περιορίζει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε τμήματα της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα του Ομίλου χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, προκειμένου να εμποδίζει τυχόν μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή όπου κρίνεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ή οποιαδήποτε διάταξη νόμου σε σχέση με την Ιστοσελίδα αυτή.

Η χρήση της Ιστοσελίδας αυτής μετά την δημοσίευση των παρόντων Όρων ή κατόπιν ανάρτησης οποιασδήποτε ειδοποίησης σχετικά με την τροποποίηση αυτών συνεπάγεται και δηλώνει την αποδοχή από εσάς των Όρων και των τροποποιήσεων αυτών.

ΓΕΝΙΚΑ

Η εκτέλεση των παρόντων Όρων υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και κανένας Όρος από τους παρόντες δεν δύναται να περιορίσει την υποχρέωσή μας να συμμορφωνόμαστε με τις προσταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή περιεχομένου αυτής ή πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέγονται ή να αποθηκεύονται προσωρινά αναφορικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων κριθεί ότι είναι μη ισχυρό ή άκυρο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών περιορισμού της ευθύνης, η ανίσχυρη ή άκυρη διάταξη δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών Όρων.

Οι παρόντες Όροι διατίθενται στην γλώσσα της Ιστοσελίδας.
Επιφυλασσόμεθα για οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: [22.03.2019]