ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Στόχος μας να επιβραβεύουμε δίκαια όλες εκείνες τις προσπάθειες των ανθρώπων που συνεισφέρουν στην επιτυχία του οργανισμού. Για να επιτευχθεί αυτό, αξιοποιούμε ένα πλήθος πρακτικών αμοιβής και αναγνώρισης, όπως:

• Ετήσιο Bonus, με συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρείας
• Διοργάνωση θεσμού BRAVO, στον οποίο αναγνωρίζεται το καλό αποτέλεσμα και η ατομική προσπάθεια, μέσα από την ανάδειξη προσώπων που είχαν θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό
• Ανάπτυξη Σχεδίου Bee Great, με στόχο την αναγνώριση και την επιβράβευση του extra mile, της υπερεπίτευξης, δηλαδή, ατομικών και ομαδικών στόχων

• Βραβείο «30 Χρόνια ΜΕΛΙΣΣΑ», στο οποίο συνάδελφοι που έχουν κλείσει 30 χρόνια εργασίας στην εταιρεία επιβραβεύονται με ένα ταξίδι σε προορισμό της αρεσκείας τους, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους
• Διοργάνωση διαγωνισμών πωλήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την παρακίνηση και επιβράβευση της ομάδας πωλήσεων

• Απόδοση χρηματικών επάθλων στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων, καθώς και υποτροφιών σε παιδιά εργαζομένων για κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
• Απόδοση επιδοτήσεων μακροχρόνιας εκπαίδευσης σε επιλεγμένα μέλη του προσωπικού
• Προγράμματα Health & Wellbeing και παροχή δωρεάν φρούτων στους χώρους της εταιρείας
• Κάλυψη εξόδων ξένων γλωσσών και επιδότηση τίτλων σπουδών