ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ορθή οικονομική διαχείριση εξασφαλίζει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της εταιρείας μας.
Η ανάπτυξή μας σε υγιείς βάσεις αποτελεί διαχρονικά πρωταρχικό μας στόχο.
Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά οικονομικά στοιχεία της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ανά οικονομικό έτος.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2022

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2021

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2020

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2019

Ενοποιημένος Ισολογισμός 2018