Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Συνεχής δημιουργία, καινοτομία και εξέλιξη. Αυτοί είναι οι σταθμοί στην ιστορία της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, που οριοθετούν τη δράση της εταιρείας μας. Αυτή είναι η πορεία που μας οδηγεί εδώ και χρόνια, καθημερινά προς την κορυφή.
Η ιστορία μας συνεχίζεται, ταυτιζόμενη με τις ιστορίες των τόσο αγαπημένων στα ελληνικά νοικοκυριά προϊόντων μας. Με κίνητρο την ικανοποίηση των καταναλωτών μας και όπλο την εξέλιξη και την καινοτομία, συνεχίζουμε να δημιουργούμε ισορροπημένες διατροφικές λύσεις για όλους.