ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αξία της εκπαίδευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο στη λειτουργία μας, με στόχο την παροχή στοχευμένης κατάρτισης σε όλα τα μέλη του προσωπικού μας.
Μέσα από σύγχρονα συστήματα και τεχνικές, προσφέρονται καθημερινή on-the-job εκπαίδευση, αλλά και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση ή τον εμπλουτισμό τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Την τεχνική κατάρτιση συμπληρώνουν τα προγράμματα ανάπτυξης soft skills, ενώ παράλληλα η εταιρεία αξιοποιεί δομημένο σύστημα Onboarding, και χρηματοδοτεί σε τακτή βάση την εκμάθηση ξένων γλωσσών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών.

Εσωτερική ανέλιξη
Έχοντας μεγάλη πίστη στις δυνατότητες και την εξέλιξη των ανθρώπων μας, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται εσωτερικά.

Συστήματα αξιολόγησης
Στηρίζουμε έμπρακτα την ανάπτυξη του προσωπικού αξιοποιώντας ένα δομημένο και πλήρες σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το οποίο εφαρμόζεται για όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού μας σε ετήσια βάση.
Για το υπόλοιπο διάστημα, η εταιρική κουλτούρα ευνοεί ιδιαίτερα την παροχή άμεσης και τακτής ανατροφοδότησης αναφορικά με την απόδοση του προσωπικού, στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών.